MTC Vlaanderen

Foto albums

Films

Contact

REGLEMENT 2017-2018 MTC VLAANDEREN

 

Iedereen kan lid worden bij MTC Vlaanderen.

Het bestuur behoudt het recht eventuele leden te weigeren, zelfs zonder reden op te geven.

MTC Vlaanderen is in basis een gezinsclub, wat betekent dat er ook activiteiten georganiseerd kunnen worden met als thema het gezin, alsmede samenwerking met organisaties voor mensen met een handicap of voor maatschappelijk achtergestelden zijn mogelijk.

 

 

EMBLEMEN

Na het voldoen van enige criteria zal men als lid het recht hebben (geen verplichting) een embleem aan te vragen en dit te dragen op club- en motorrijdersmanifestaties.

zie onderwerp clubwinkel op deze site


Criteria:

-   Tenminste aan 10 activiteiten SAMEN met de club deelnemen in één jaar, of 3 jaar lid zijn;

-   Het lidgeld te hebben betaald in het jaar van de aanvraag.

-    Men dient een vowaardig lid te zijn van de club - Niet voor steunleden.

 

 

Activiteiten zijn treffens, vergaderingen, kampeerweekend, uitstappen, ...  zelf georganiseerde activiteiten tellen als 2. - zie maandoverzicht

Wie niet meer lid is, mag deze emblemen niet meer dragen, tenzij met uitdrukkelijke toelating van het bestuur.

Het dragen van het rugembleem is voorbehouden aan volle leden. Steunleden die dit embleemrecht ooit hebben behaald dienen wel toelating aan het bestuur te vragen om deze eventueel nog te dragen. 


VZW

MTC Vlaanderen is een v.z.w. en wordt vertegenwoordigd door een wettelijk bestuur, waardoor alle andere leden zijn vrijgesteld van allerhande officiële verplichtingen die daaruit voortvloeien. Het bestuur laat de dagdagelijkse beslissingen  grotendeels over aan de permanente werkgroep.

BESTUUR

Kandidaten voor het bestuur worden door het bestuur zelf voorgesteld. Ook dient men aan enige criteria te voldoen:

-   Ten minste twee jaar lid zijn;

-   Goedgekeurd worden door de algemene vergadering ;

-   Reeds een jaar voor de aanvraag, gezeteld hebben in de permanente werkgroep.

Het bestuur is overkoepelend en zorgt voor het dagelijks beheer.

 

 

WERKGROEP

Er is een permanente werkgroep, die het verlengde uitmaakt van het VZW-bestuur. Dit is het echte bestuur van de club dat tevens de rechtstreekse contacten onderhoudt met de leden. De permanente werkgroep houdt regelmatig vergaderingen en ontwerpt de activiteiten-kalender, rekening houdend met suggesties van de leden. Ieder lid dat enigszins wenst mee te werken aan het beleid en de organisatie van de club kan toetreden zonder daarom in het bestuur hoeven te zetelen.

Er kunnen ook tijdelijke of themagebonden werkgroepen worden samengesteld, bijvoorbeeld voor het treffen, het kampeerweekend, het steakfestijn, een buitenlandse trip, enz...

KLASSEMENTEN

Als lid valt men onder geen enkele vorm van klassement. Leden zijn niet verplicht om deel te nemen aan ritten of eender welke andere activiteit. Iedereen is vrij in zijn keuze.

TREFFENS

Rondebladen meenemen van leden die de ronde niet rijden, is niet gewenst. Het is niet eerlijk tegenover andere clubs. Van de leden wordt verwacht dat zij zich bij alle activiteiten inschrijven onder MTC Vlaanderen en nooit onder een andere clubnaam.

LIDGELDEN

 

Zie lidgelden/voordelen in Menu leden

 

VERZEKERINGEN

De leden hebben automatisch een verzekering wat betreft burgerlijke aansprakelijkheid EN lichamelijke schade tijdens ALLE clubactiviteiten of organisaties, met uitzondering per moto.

Leden kunnen voor 10 euro extra deze uitzondering afdekken. Uw lichamelijke schade tijdens clubactiviteiten of organisaties, ook per moto, wordt dan vergoed. De echte premie kost 13,- euro. Het verschil wordt door de club bijgelegd.  

Dus weer een clubvoordeel.

 

VERPLICHTINGEN

MTC Vlaanderen houdt het simpel – Wij hebben slechts 3 verplichtingen.

Tijdig uw lidgeld betalen, om te kunnen genieten van de voordelen .

Dit heeft te maken met het jaargeschenk en de verschillende extra's. Wanneer het een map,muts enz.. is dit geen of een klein probleem. Wanneer BV een T-shirt wel. Wanneer, bij late inschrijving, geen voorraad meer is dan zoeken wij een andere oplossing of laten (wanneer voldoende aanvragen) nieuwe aanmaken. Dan dient u even te wachten.

Zich gedragen als volwassen mensen. Vandalisme, geweld of discriminatie wordt niet getolereerd. Het is verboden wapens of dergelijke zaken bij zich te hebben tijdens de activiteiten of in de locaties van MTC Vlaanderen.  Maar ook BV dronken zijn in groep wordt niet getolereerd.

Zich altijd inschrijven onder MTC Vlaanderen en nooit onder een andere vereniging.

·Aangezien het minimum van verplichtingen  dienen de leden zich hier zeker aan te houden.

 

Het niet respecteren van het reglement kan onmiddelijke uitsluiting van de club en de daarbij horende voordelen betekenen
Ieder punt niet behandeld in dit reglement valt onder bevoegdheid van het bestuur.

Eigen Activiteiten

9 FEB NIEUWE-SEIZOENS-WENSEN MTC VLAANDEREN
Sun, Feb 9th, 2020

Algemene Activiteiten

WINTERTREFFEN
Sat, Jan 25th, 2020

WINTERTREFFEN
Sat, Jan 25th, 2020

ELEPHANT MEETING
Fri, Jan 31st, 2020

ELEPHANT MEETING
Fri, Jan 31st, 2020

PADDENTREK
Sun, Feb 2nd, 2020

WINTERTREFFEN
Sun, Feb 2nd, 2020

ELEPHANT MEETING
Fri, Jan 31st, 2020

DRIE RIDDERTREFFEN
Sun, Feb 9th, 2020

DE SMOEFEL WINTERRI
Mon, Feb 17th, 2020

HIBERNATREFFEN
Sun, Feb 23rd, 2020

Doorlopende activiteiten

Geen evenementen

Evenementen

za feb 01 @ 8:00AM -
ZINGEN EN SWINGENPARTY

zo feb 02 @ 8:00AM - 05:00PM
BRIC & BRAC BEURS

za feb 08 @ 8:00AM - 05:00PM
MOTORETRO WIEZE

zo feb 09 @ 8:00AM - 05:00PM
BIKERMARKET

za feb 15 @ 8:00AM - 05:00PM
PRIJSUITREIKING VAN DE VMBB

do feb 20 @ 8:00AM - 05:00PM
MOTORBEURS UTRECHT

zo feb 23 @ 8:00AM - 05:00PM
CARNAVAL AALST

za feb 29 @ 8:00AM - 05:00PM
EETFESTIJN

Leden Login

Untitled Document
.